VD/Försäljning

Magnus Tilstam

magnus@sgrab.se

070 657 48 09

 

 

 

 

 

 

 

Administration

Erika Löfving

Föräldraledig

 

 

 

 

 

 

 

Säljare/Montör Räcken

Morgan Forsum

morgan.forsum@sgrab.se

070 - 720 49 95

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi

Ing-Britt Tilstam

ingbritt@sgrab.se

 

 

 

 

 

 

Montör

Owe Tilstam

info@sgrab.se

070 723 55 97

 

 

 

 

 

Ansvarig för fönstermontage

Roger Blom

roger@sgrab.se

072-250 55 97

 

 

 

 

 

 

 

Säljare Fönster

Daniel Johansson

daniel@sgrab.se

070-349 95 66