Vi vill påstå, att ett räcke med rostfri stomme är helt underhållsfritt, men det är ändå viktigt att man sköter det rätt. Nedan finner du anvisningar: