Vi renoverar befintliga trappor som blivit slitna, med orginalet inom trapp-renoveringar; Stepkit.

Stepkit är originalet bland trapprenoveringar. Med ett nytt ytskikt blir din gamla trappa som ny utan att trappan behöver bytas. Trappstegen kompletteras med bakkantslister respektive sättsteg beroende på om trappan är öppen eller sluten.

För den händige säljer vi även Stepkit för egen montering.

 beställstepkit

MONTERING

Trappstegen ska ligga i förpackningen i det rum där de ska monteras ett dygn före läggning. Börja nedifrån och gör ett steg i taget klart.

Trappsteget mäts enkelt ut med ett särkskilt verktyg. Stepkit kallar verktyget Stepcopy, men det kallas ibland också trappkompass eller trappspindel. Stepcopy medföljer vid köp av trappstegskit.

Måtten överförs till trappsteget som sågas ut och provas in. Det ska vara en mm glipa runt om för att träet ska ha möjlighet att röra sig.

Stegen limmas med Stepkits MS-polymerlim. När limmet härdat cirka ett dygn kan kanterna tätas med mjukfog av latex så att det blir snyggt och inte samlas smuts.

I öppna trappor kompletteras stegen med en bakkantslist och i slutna trappor kompletteras stegen med ett sättsteg.

http://www.stepkit.se finns en film som visar monteringen steg för steg. Dessutom medföljer en utförlig monteringsinstruktion.

Var uppmärksam på att om Stepkit monteras i en trappa där en luftvärmepump är monterad gäller tyvärr inga garantier.

SKÖTSEL

Stegen är grundoljade vid leverans färdigoljas när de är monterade. Rengöring sker normalt med torr städning. Om det behövs kan trappstegen även torkas med Stepkit Floor X Rengöring och Underhåll i en väl urvriden skurduk. 

Torka upp spill och vatten med en gång. 

Minst en gång årligen eller när trappans yta känns torr kan trappan underhållsoljas med Stepkits FloorX Underhållsvax. 

Vid skador kan stegytorna slipas och inoljas på nytt. 

Vi lovar- din trapp blir som ny.

  

 

 

BILDER

 

 

 

 

IMG_0057

IMG_0097

IMG_0054 

                       Före                                                    Efter     

trapprenovering 2

trapprenovering1